Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deneyim yansıtma modellemesi çalıştayı: Yeni Güney Galler Üniversitesi örneği

2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 21 - 23 September 2016

Towards Sustainable Use and Post-Use: Design Considerations for Small Household Appliances.

Sustainable Innovation 15, State of the Art, Sustainable Innovation and Design, Towards Sustainable Product Design: 20th International Conference, Sutton-Coldfield, United Kingdom, 9 - 10 November 2015, pp.172-185

An Initial Model for Generative Design Research: Bringing Together Generative Focus Group (GFG) and Experience Reflection Modelling (ERM)

LearnX Design – The Third International Conference for Design Education Researchers, Massachusetts, United States Of America, 28 - 30 June 2015, pp.1236-1251

Gaining People’s Insights and Experiences: Developing Sustainable Design Considerations for Small Household Appliances.

Unmaking Waste 2015 – Transforming Production and Consumption in Time and Place International Conference, Adelaide, Australia, 22 - 24 May 2015 Sustainable Development

Integration of Generative Research and Sustainability into the Product Design and Development Process

Design Research Society (DRS) Biennial International Conference, 1 - 05 July 2012 Sustainable Development

Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2011, pp.393-403 Sustainable Development

Sustainability as an Educational Concern: A Study on Industrial Design Curricula

International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT, Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050, 7 - 09 April 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Generative Design Research for Sustainability: Exemplary Cases for the Adaptation of the EC Guide Tool and the ERM Method

in: Design and the Creation of Social Value: Re:Research, Volume 3, Gjoko Muratovski,Craig Vogel, Editor, Intellect Ltd, Bristol, pp.109-130, 2019

Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları

in: Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.61-104, 2019

Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri

in: Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi , Ankara, pp.13-60, 2019

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

in: Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.5-12, 2019

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

in: Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarim Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Doğan Çağla, Editor, ODTUmf, Ankara, pp.5-12, 2019

Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri

in: Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarim Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Doğan Çağla, Editor, ODTUmf, Ankara, pp.13-60, 2019

Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları

in: Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarim Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Doğan Çağla, Editor, ODTUmf, Ankara, pp.61-104, 2019