Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Spectroscopic characterization of semiconductor nanocrystals, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2007
Doktora, Erbium-Doped Amorphous Silicon Nitride Light Emitters for on-Chip Photonics Applications, Boston University, Elektrik Mühendisliği, 2005

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji, Yenilenebilir Enerji, Optik Malzeme ve Aygıtlar , Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Optik Özellikler, Nanomalzemeler, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro Ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro Ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, 2014 - 2018
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2004 - 2007

Verdiği Dersler

FUNDAMENTALS OF PHOTONICS, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

Yerci S., Improved contact resistivity methods based on cox-strack and 4 point probe, Yüksek Lisans, K.TSOI(Öğrenci), 2021
Yerci S., DESIGN AND FABRICATION OF STRAINED LIGHT EMITTING GERMANIUM MICROSTRUCTURES BY LIQUID PHASE EPITAXY, Yüksek Lisans, B.ÜNLÜ(Öğrenci), 2021
Danışman M. F. , Yerci S., Perfloropentasen ince filmlerin farklı kimyasal yapılara sahip alttaşlar üzerinde incelenmesi, Doktora, A.YAVUZ(Öğrenci), 2020
YERCİ S., Düz yapılar ve saçıcı ortamlar ile güneş hücrelerinde ışık yönetimi., Doktora, M.Koç(Öğrenci), 2020
YERCİ S., Birlikte buharlaştırma ve hibrit buhar çözeltisi sıralı yöntemi ile metal oksit delik (hole) taşıma katmanlı düzlemsel perovskit güneş hücreleri, Doktora, W.Soltanpoor(Öğrenci), 2020
Yerci S., RF katot püskürtme metodu ile üretilmiş üst-çevrim yapan iterbiyum-erbiyum silikate ince filmlerin fabrikasyonu ve karakterizasyonu, Yüksek Lisans, M.Mustafa(Öğrenci), 2020
Yerci S., Günbaş E. G. , Manganese doped solution processed nickel oxide hole transport layer for perovskite solar cells, Yüksek Lisans, M.DERYA(Öğrenci), 2019
Yerci S., Turan R., Analysis of Boron Doped Hydrogenated Amorphous Silicon Carbide Thin Film for Silicon Heterojunction Solar Cells, Yüksek Lisans, A.SALIMI(Öğrenci), 2019
Yerci S., Oral A., ASSESSMENT OF FLEXIBLE SINGLE CRYSTAL SILICON THIN FILM TRANSISTORS, Yüksek Lisans, M.KOZAN(Öğrenci), 2019
Yerci S., Turan R., Fabrication and characterization of PEDOT:PSS hole transport layers for silicon solar cells, Yüksek Lisans, D.TÜRKAY(Öğrenci), 2019
TURAN R., YERCİ S., Surface modification of multi-crystalline silicon in photovoltaic cell by laser texturing, Yüksek Lisans, B.RADFAR(Öğrenci), 2019
YERCİ S., Strain induction on Ge nanobeams by electrostatic actuation, Yüksek Lisans, A.AYAN(Öğrenci), 2018
YERCİ S., Optical and electrical design guidelines of nanostructured CdTe solar cells, Yüksek Lisans, C.ÖZCAN(Öğrenci), 2018
YERCİ S., Advanced electrical characterization of organic–inorganic hybrid perovskite solar cells by impedance spectroscopy, Yüksek Lisans, M.CEM(Öğrenci), 2018
Yerci S., Turan R., A numerical analysis of interdigitated back contacted solar cells, Yüksek Lisans, B.ACAR(Öğrenci), 2018
YERCİ S., TURAN R., Birbirine kenetlenmiş arka temaslı silikon güneş hücrelerinin sayısal analizi., Yüksek Lisans, B.Acar(Öğrenci), 2018
YÜCE E., YERCİ S., Broadband spectral splitting of light using wavefront shaping, Yüksek Lisans, Y.BAŞAY(Öğrenci), 2018
YERCİ S., DEMİR Ş., Doğrudan algılama kısa atımlı lazer yaklaşma sensörü optik sistem tasarımı., Yüksek Lisans, E.Korkmaz(Öğrenci), 2017
BEK A., YERCİ S., Characterization of molybdenum oxide and magnesium doped zinc oxide charge transport layers deposited by sputtering for heterojunction solar cells, Yüksek Lisans, G.BEKTAŞ(Öğrenci), 2017
YERCİ S., Optical system design of a direct detection short-pulsed laser proximity sensor, Yüksek Lisans, E.KORKMAZ(Öğrenci), 2017
BEK A., YERCİ S., Development of a large area germanium on insulator platform by liquid phase epitaxy, Yüksek Lisans, Z.İREM(Öğrenci), 2017
TURAN R., YERCİ S., Fabrication of thin crystalline silicon solar cells with advanced light trapping, Yüksek Lisans, W.HADIBRATA(Öğrenci), 2017
TURAN R., YERCİ S., Contact resistivity analysis of different passivation layers via transmission line method measurements, Yüksek Lisans, G.KÖKBUDAK(Öğrenci), 2017
TURAN R., YERCİ S., Optical and structural characterization of mixed halide perovskite thin films fabricated by thermal co-evaporation, Yüksek Lisans, O.YILMAZ(Öğrenci), 2016
TURAN R., YERCİ S., Termal eş-buharlaştırma ile üretilen karışık halojenli perovskit ince filmlerin optik ve yapısal karakterizasyonu., Yüksek Lisans, O.Yılmaz(Öğrenci), 2016
TURAN R., YERCİ S., Ultra yüksek vakumda, radyasyon basıncı ile tahrik edilen, yüzeye değmeden atomik kuvvet mikroskopisi., Yüksek Lisans, Y.Uysallı(Öğrenci), 2016
YERCİ S., GÜNEŞ HÜCRESİ MALZEMELERİNİN YÜZEY SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, Doktora, İ.YILDIZ(Öğrenci), 2015
TURAN R., YERCİ S., Crystallization and phase separation mechanism of silicon oxide thin films fabricated via electron beam evaporation of silicon monoxide, Yüksek Lisans, D.CİHAN(Öğrenci), 2015

Jüri Üyelikleri

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Nisan, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kasım, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Temmuz, 2018

Tasarladığı Dersler

Yerci S., Fundamental of Photonics, Lisans, 2015 - 2016
Yerci S., Optical Materials and Spectroscopy, Yüksek Lisans, 2014 - 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Yerci S., Salimi K., TÜBİTAK Projesi, Plazmonik Au-ZnO-C Nanoyapıların Eldesi Ve Yeni Nesil Perovskit Güneş Hücrelerine Uygulanması, 2019 - 2022
Yerci S., Ünalan H. E. , Turan R., TÜBİTAK Projesi, Yüksek Performanslı CZT/Si Tandem Güneş Hücreleri Kullanarak Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi, 2019 - 2021
Yerci S., Ünalan H. E. , Günbaş E. G. , TÜBİTAK Projesi, Geniş Alana Ve Yüksek Verime Sahip Perovskit Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi, 2018 - 2021
Yerci S., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, RF manyetron saçtırma yöntemi ile TiO2 üretilmesi ve karakterizasyonu, 2017 - 2018
Yerci S., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, DOĞRUDAN ALGILAMA KISA ATIMLI LASER YAKLAŞMA SENSÖRÜ SİSTEM TASARIMI, 2015 - 2018
Turan R., Günbaş E. G. , Yerci S., UFUK 2020 Projesi, CHEETAH- Cost ReductionThrough Material Optimisation and Higher Energy, 2013 - 2018
YERCİ S., TÜBİTAK Projesi, Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi, 2015 - 2017

Patent

Yerci S., Hadibrata W., Method of surface texturing using a laser heating step that contributes to small-sized texture morphology, Patent, BÖLÜM C Kimya; Metalürji, Buluşun Tescil No: EP3343640A1 , Birden Fazla Ülkede Tescil, 2020, 2018
Chen G., Yerci S., Wang E., Boriskina S., Internally-Heated Thermal and Externally-Cool Photovoltaic Cascade Solar System for the Full Solar Spectrum Utilization, Patent, BÖLÜM F Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip Malzemeleri, Buluşun Tescil No: US20150053266A1 , Standart Tescil, 2015

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Materials Research Society, Üye, 2018 - 2021, Amerika Birleşik Devletleri

Metrikler

Ödüller

Yerci S., BAGEP, Bilimler Akademisi, Nisan 2021
Yerci S., Teşvik Ödülü, Mustafa Parlar Vakfı, Ekim 2018
Yerci S., Teşvik Ödülü, Tüba, Kasım 2017