Supported Projects

Supported Projects

Contractual Researches

  • 2016 - 2017 Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine ilişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve UYBBS Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması İşi