Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fabrication and characterization of boron doped BaZrO3 nanofibers via an electrospinning technique

JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, cilt.12, sa.5, ss.549-554, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and Characterization of Boron Doped Alumina Stabilized Zirconia Fibers

FIBERS AND POLYMERS, cilt.12, sa.3, ss.303-309, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash

CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, cilt.30, sa.10, ss.872-879, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sovyet ve Sovyet Sonrası Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History, cilt.18, ss.13-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ground granulated blast furnace slag, fly ash and zeolite as cement replacement materials

1st International Conference on Civil Engineering - Towards a Better Environment, CE 2009 and the 4th International Conference on the Concrete Future, CF 2009, Coimbra, Portekiz, 17 - 19 Haziran 2009 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2007 Geri Dönüş Yasası ve Ahıska Türklerinin Gürcista'a Geri Dönüş Sürecindeki Son Durum

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül, Asker Ali , Şir Aslan Yavuz ., Editör, Terazi, Ankara, ss.295-317, 2016

Ahıska Türklerinin 1944 Sürgünü'nden Günümüze Gürcistan'a Geri Dönüş Mücadelesi ve 2007 Yılına Kadar Dönenlerin Durumu

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül, Asker Ali, Şir Aslan Yavuz , Editör, Terazi, Ankara, ss.275-294, 2016