Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fabrication and characterization of boron doped BaZrO3 nanofibers via an electrospinning technique

JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, cilt.12, ss.549-554, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and Characterization of Boron Doped Alumina Stabilized Zirconia Fibers

FIBERS AND POLYMERS, cilt.12, ss.303-309, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sovyet ve Sovyet Sonrası Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History, cilt.18, ss.13-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ground granulated blast furnace slag, fly ash and zeolite as cement replacement materials

1st International Conference on Civil Engineering - Towards a Better Environment, CE 2009 and the 4th International Conference on the Concrete Future, CF 2009, Coimbra, Portekiz, 17 - 19 Haziran 2009 identifier