Education Information

Education Information

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 1990 - 1996 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Kullanıcının bilgi seçiminde karar vermesini etkileyen bilişsel yapısı üzerine bir inceleme / A Study on the impact of the user`s cognitive structure on the document selection

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi A.B.D.