Projects

Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçekleşmesi

TUBITAK Project, 2012 - Continues

Sürdürülebilir Üniversite Ekosisteminin Anlaşılması ve DuyGusal Değerinin Yorumlanması ODTÜnün EkoSesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

Göllerde İklim Değişimi Kaynaklı Aşırı Karasal Çözünmüş Organik Madde (tDOC) Yüküne Karşı Mikrobik ve Planktonik Komünitelerin Dayanıklılığı (Resistance), Esnekliği (Resilience) Ve İyileşmesi (Recovery): Mezokozm Temelli Deneysel Araştırma(Kısaltma: R3-DOC)

BEKLİOĞLU M. (Executive)
TUBITAK Project, 2020 - 2023 Sustainable Development

Understanding the complex interaction of salinization and eutrophication on Green House Gas emissions of Anatolian inland waters

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023 Sustainable Development

COMBINED EFFECTS OF DISSOLVED ORGANIC CARBON AND ZOOPLANKTON GRAZING ON PHYTOPLANKTON COMMUNITY

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Antarktika Besin Ağlarının Çevresel Değişimlere Verdiği Tepkilerin Kararlı Izotop, Edna Ve Palaeoekolojik Yöntemlerle Incelenmesi

TUBITAK Project, 2019 - 2022

Plazmonik Au-ZnO-C Nanoyapıların Eldesi Ve Yeni Nesil Perovskit Güneş Hücrelerine Uygulanması

TUBITAK Project, 2019 - 2022

Fotonik Üst-Çevirimiyle Silisyum Güneş Hücrelerinin Veriminin Arttırılması

YERCİ S. (Executive)
TUBITAK Project, 2017 - 2019

Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi

TUBITAK Project, 2015 - 2017

Yüksek Verimliliğe Sahip Çok İnce Cdte Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi

YERCİ S. (Executive)
TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2015 - 2016

Esnek ince film tek kristal silisyum güneş gözelerinin tasarımı ve ince film silisyum üretimi

YERCİ S. (Executive)
TUBITAK Project, 2014 - 2016

Enerji Verimli Kablosuz Ağ Tasarımı için Temel İlkeler ve Deneysel Uygulamalar

UYSAL E. (Executive)
TUBITAK Project, 2011 - 2014

Eymir Gölü Için Gerçek Zamanlı Göl İzleme Ve Erken Uyarı Sistemi Prototipinin Geliştirilmesi

BEKLİOĞLU M. (Executive)
TUBITAK Project, 2013 - 2013

Minumum Enerjili Yüksek Performanslı Kablosuz Haberleşme Ağı Tasarımı: Katmanlararası Optimizasyon Ve Algoritmalar

UYSAL E. (Executive)
TUBITAK Project, 2007 - 2010

Farklı Görüntüleme Tekniklerinin Birleştirilmesi ile Kişiye Özel Sert ve Yumuşak Doku ile Kişinin Dış Görünümünü İçeren 3B Kafa Modellenmesi ve bu Modelin 3B Görselleştirilmesi

ULUSOY İ. (Executive)
TUBITAK Project, 2006 - 2008

Göllerde Tuzluluk ve İnsektisit Miktarının Biyobelirteç olan Daphnia Üzerindeki Etkilerini Belirleyerek Ekosistem Durumunun Öngören Model ve İndis Tasarımı

BEKLİOĞLU M. (Executive)
TUBITAK Project, 2005 - 2007