Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler (SÜİT) Platformu

Platformun temel amacı nesnelerin interneti, kablosuz ve optik haberleşme, elektronik donanım, karbonsuz/düşük karbonlu enerji üretimi ve şebeke yönetimi, elektrikli taşıtlar, akıllı ve güvenli ulaşım alanlarında bilimsel yeniliklere dayalı birbirini besleyen yüksek teknoloji ürünlerin ve uygulamaların geliştirilmesidir.


Bu amaçla kurulan Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler (SÜİT) platformu, benzer alanda farklı araştırmaların yürütülmesi hususunda da kalıcı bir zemin oluşturma hedefine hizmet etmektedir. Platformun hedefinde kentlerde sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi, yaşanabilirliğin yükseltilmesi ve maliyetlerin azaltılması vardır.


SÜİT Platformundaki yürütücü ve ortaklar ilgili alanda önemli araştırma altyapılarına sahip, ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından fonlanmış muhtelif projeler de dahil olmak üzere ilgili konularda çok sayıda bilimsel çalışmalar yapmış ve önemli çıktılar elde etmiştir. 

Recent Publications