Projects

Mikro Şebeke Uygulamaları İçin Elektrikli Araç Batarya Kullanımının Modellenmesi Ve Enerji İhtiyacının Tahmin Edilmesi

TUBITAK Project, 2020 - 2022

1kw Silisyum Karbür (Sic) Seri-Seri Rezonant Dc-Dc Dönüştürücü Ile Kablosuz Kontak Halkası Geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2020 - 2022

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ YÖNETİM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE MİKROŞEBEKE KONTROL VE HABERLEŞME CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ ARGE PROJESİ

Technopark, 2019 - 2021

Durum Kestirimi Algoritması Geliştirme

Göl M. (Executive)
Company, 2020 - 2021

OG ŞEBEKELERİNDE SYNCROPHASOR KULLANARAK ŞEBEKE DAYANIKLILIĞININ ARTIRIMI TEKNİK ANALİZİ ARGE PROJESİ

Göl M. (Executive)
Technopark, 2019 - 2021

Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma Için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi

GÖL M. (Executive)
TUBITAK Project, 2018 - 2020

Design of a Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine for Vehicle Traction Application

TUBITAK Project, 2018 - 2020

ÇEKİŞ SİSTEMLERİ İÇİN BİR TÜMLEŞİK MODÜLER MOTOR SÜRÜCÜ (TMMS) TASARIMI

KEYSAN O. (Executive), UĞUR M.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

HATA TOLERANSLI SERVO MOTOR SÜRÜCÜ TASARIMI

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

GÜÇ ELEKTRONİĞİ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ VE AC SÜRÜCÜLER İÇİN MODEL ÖNGÖRÜMLÜ DENETİM STRATEJİLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

ELEKTROMANYETİK FIRLATMA SİSTEMLERİ ELEKTROMANYETİK SİMÜLASYONLARI VE OPTİMİZASYONU

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

ŞEBEKEYE GÜÇ ELEKTRONİĞİ İLE BAĞLI RÜZGAR TRİBÜNLERİNİN YAPAY ATALET UYGULANARAK ŞEBEKE FREKANSINA KATKISININ SAĞLANMASI

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN SİLİCON-CARBİDE(SİC) ÇEVİRİCİLER

KEYSAN O. (Executive), TEK O.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

DEĞİŞKEN HIZLI YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUKLU CER MOTORU

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

7.5 Kw Sabit Mıknatıslı Tümleşik Modüler Motor Sürücü Sistemi Geliştirilmesi

KEYSAN O. (Executive)
TUBITAK Project, 2017 - 2019

Metro Araci İçin Cer Motoru Tasarimi, İmalati Ve Testi

KEYSAN O. (Executive)
TUBITAK Project, 2017 - 2019

ALÇAK GERİLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN VARLIĞINDA YÜK TALEP TAHMİNİ YÖNTEMİ

GÖL M. (Executive), YILDIZ U.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

GaN Tabanlı Bir Tümleşik Modüler Motor Sürücü (IMMD) Tasarımı ve Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması

KEYSAN O. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

MW Üstü Rüzgar Türbinleri için Generatör Geliştirilmesi Fizibilite Çalışması

KEYSAN O. (Executive)
Project Supported by Other Private Institutions, 2017 - 2017

Elektromanyetik Fırlatma Sisteminin Geliştirilmesi

KEYSAN O. (Executive)
Project Supported by Other Private Institutions, 2016 - 2017

Mevcut Güç Akışı Ölçüm Cihazlarını Hesaba Katarak Belirlenmiş Artıklık Endeksine Göre Optimum Fazör Ölçüm Ünitesi Yerleştirme Metodu Geliştirilmesi

GÖL M. (Executive)
TUBITAK Project, 2015 - 2017

Güç Sistemleri için Veri Ölçümü ve İzleme Sisteminin Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

MİLGES Projesi Kapsamında Kurulacak Olan Güneş Enerjisi Santralinin Türkiye Elektrik Sistemine Etkilerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Rüzgar Türbinleri için Modüler ve Hata Toleranslı Doğrudan Sürüşlü Elektrik Generatörlerinin Tasarlanması

KEYSAN O. (Executive)
TUBITAK Project, 2014 - 2016

ANDAR Servo Manyetik Dönel Sönümleyici Çalışmaları

Project Supported by Other Private Institutions, 2016 - 2016

Farklı Süperiletken Jeneratör Topolojilerinin Ve Bileşenlerinin Sayısal Yöntemlerle Tasarımı Elektromanyetik Ve Isıl Performanslarının İncelenmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2016

TÜPRAŞ RAYEP Temel ve İlerici Rafinerici Yetiştirme Eğitim Programı

Project Supported by Other Private Institutions, 2015 - 2016

ANDAR Sabit Mıknatıslı Servo Motor Tasarım ve Optimizasyonu

Project Supported by Other Private Institutions, 2016 - 2016