Form Stratejileri İle Birlikte Kâğıttan Form Geliştirme Yöntemi Üzerine Değerlendirme


Creative Commons License

Karadoğaner A.

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2020, pp.373-390

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.373-390
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Form oluşturma veya geliştirme çalışmaları endüstriyel tasarım öğrencilerinin ürün geliştirme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte form araştırması yaparak veya doğadan ilham alarak, farklı stratejilerle ve çizim, maket veya üç boyutlu model gibi tasarım temsil araçlarıyla ürünün formunu oluşturmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Kullanılan bu stratejiler ve araçlar kimi zaman öğrencinin yetenekleri ve becerilerine göre geliştirme sürecinde uzun zaman alabilmektedir. Örnek olarak, geliştirme aşamasında köpük (strafor) malzemenin bilgisayar desteği olmadan aşındırılmasıyla form geliştirme veya çizim üzerinden bilgisayar destekli programda form oluşturma uzun zaman alabilmektedir. Form oluşturma sürecine hızlı ve pratik bir şekilde destek olacak, her öğrencinin proje sürecinde kolaylıkla yapabileceği bir yöntem kurgulanmıştır. Bu yöntem, öğrencilerin kâğıt malzeme kullanarak çok fazla sınırlanmadan belirli yönergelerle soyut form geliştirmesi ve sonrasında geliştirdikleri fiziksel kâğıt modeller üzerinden form geliştirme stratejilerinden faydalanarak çizim aracıyla ürünleri için form geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu doğrultuda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin almış olduğu seçmeli derste bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, kurgulanan bu yöntemin öğrencilerin geliştirdiği final projesi üzerinden form oluşturma sürecindeki etkilerini anlamak amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin kendilerine verilen final projesinde kurgulanan yöntemi araştırmacının yönlendirmesi ile birlikte kullanarak form geliştirmişlerdir. Form oluşturma süreci sonrasında, sürecin form oluşturmaya katkısının değerlendirilmesi istenmiştir. Bu kapsamda, kâğıt katlama çalışması ve form geliştirme stratejilerinin öğrencilerin form geliştirme sürecine katkı sağlayan bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin hızlı ve pratik bir şekilde form geliştirme süreçlerine destek olacak bu yöntemin, endüstriyel tasarım eğitiminde tasarım öğrencilerinin kolaylıkla kullanabileceği bir yöntem olabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tasarım eğitimi; form geliştirme; form geliştirme stratejileri; kâğıt katlama yöntemi; soyut form oluşturma.