The Effect of Contextual Biases on Anaphor Resolution in Turkish


DEMİR O., şafak d. f. , gracanin yüksek M. , KIRKICI B.

18. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, 24 - 26 February 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text