Tasarımların Korunmasında Türkiye Deneyimi ve Yeni Ulusal Düzenleme için Bir Çerçeve Önerisi


KORKUT F. , HASDOĞAN G. F. , BÖREKÇİ N. A. G. Z.

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2006, pp.384-391

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.384-391