Flood and Fire Vulnerability Assessment in Historic Residential Areas: The Case of Ankara Houses in Outer Citadel


Halici T. , Yildirim Esen S.

VII. Kent Araştırmaları Kongresi - VII. Congress on Urban Studies, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.1528-1539

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1528-1539

Abstract

Floods, which have increased in frequency and severity in recent years due to climate change, cause loss of life and property in many parts of the world and Turkey. The effects of climate change vary according geography and socio-economic characteristics of the countries (Aydın, Erdin,&Kahraman, 2017). Especially in cities with high population density, these risks are quite high (McBean & Henstra, 2003). Natural events caused by climate change cause destruction and loss in historical urban fabrics and cultural properties, as well as economic and environmental losses in cities (Yıldırım Esen&Bilgin Altınöz, 2021). Another type of disaster affecting historical urban fabric is fire. Fires occured due to human-induced or natural reasons cause heavy damage and mostly destruction of historical buildings (Uluç, Şenol Balaban,& Yıldırım Esen, 2021). There is a need for research focusing on climate change’s effects, human and natural disasters on cultural properties and measures to be undertaken to mitigate risks. Therefore, this study focuses on the assessment of flood and fire vulnerability, which often occurs in historic residential areas. The vulnerabilities of the historical residential fabric and traditional Ankara houses in the Outer Citadel, one of the important cultural heritage sites of Ankara, against flood and fire were examined, and proposals were developed regarding the measures that can be taken at the urban scale to reduce the risks.

İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda sıklığı ve şiddeti artarak meydana gelen sel olayları, dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye’de çok sayıda mal ve can kaybına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, ülkelerin coğrafyasına, sosyo-ekonomik niteliklerine göre değişmektedir (Aydın, Erdin, & Kahraman, 2017). Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde bu riskler oldukça yüksektir (McBean ve Henstra, 2003). İklim değişikliğinin sebep olduğu doğa olayları, kentlerde, ekonomik ve çevresel kayıpların yanı sıra, tarihi kent dokularında ve kültür varlıklarında tahribat ve kayıplara neden olmaktadır (Yıldırım Esen & Bilgin Altınöz, 2021). Tarihi kent dokularını etkileyen bir başka afet türü de yangındır. İnsan kaynaklı ya da doğal sebeplerle meydana gelen yangınlar, tarihi yapıların ağır hasar almasına ve çoğunlukla yok olmasına neden olmaktadır (Uluç, Şenol Balaban, Yıldırım Esen, 2021). İklim değişikliğinin, insan ve doğal kaynaklı afetlerin kültür varlıkları üzerindeki etkilerine ve alınması gereken önlemler konusuna odaklanan araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, tarihi konut alanlarında sıklıkla meydana gelen sel ve yangın hasar görebilirliğinin değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Ankara’nın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Dış Kale’de yer alan tarihi konut dokusunun ve geleneksel Ankara evlerinin sel ve yangına karşı hasar görebilirlikleri irdelenmiş ve risklerin azaltılmasına yönelik alan ölçeğinde alınabilecek önlemlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir.