Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için Veri Entegrasyonu Uygulaması


Erkayaoğlu M.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.105-114, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Madencilik endüstrisi, iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde, farklı mühendislik alanlarını ve bunlara bağlı riskleri kapsamaktadır. Günümüzde, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, madencilik endüstrisini mevcut donanım ve yazılımlar aracılığıyla, üretim, ekipmanların bakım/onarım durumu, maliyet, çevresel koşullar ve en önemlisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda, veri toplayabilecek duruma getirmiştir. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farklı kaynaklardan elde edilen verilerin entegre edildiği bir uygulama sunulmaktadır. Veri entegrasyonu uygulamasında kullanılan, vaka çalışması sonucunda ekipman sağlığı ile ilgili güvensiz durum kayıtlarının, farklı ekipler ve taşıma işlemleri için incelenebileceği ortaya konmuştur. Özellikle vardiya başlangıçlarının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olayların yaşanabileceği bir zaman aralığı olduğu belirlenmiştir. Veri görselleştirmesi, analiz kabiliyeti açısından sınırlı olup, günümüzde kullanılan bilgi görselleri ve modern görselleştirme araçlarına rağmen, veri içerisindeki yapılar karmaşık hale gelebilmektedir. Belirli olayların sebepleri incelenirken, veri madenciliği gibi daha sistematik yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.