Normal Dağılım için Alternatif Bir Kantil Grafiği Önerisi


Yıldıztepe E., Özdemir A. F., Paksoy T.

Why R? Turkey 2022, İzmir, Turkey, 15 - 17 April 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Normalliğin değerlendirilmesi birçok istatistiksel yöntemin temel varsayım kontrollerindendir. Bu amaçla kullanılan testlerin yanı sıra hızlı yorum yapmayı sağlayan görsel araçlardan da sıklıkla yararlanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan Normal kantil-kantil (Normal QQ) grafiği, teorik kantil değerlerine karşılık gelen örneklem kantil değerlerinin serpme grafiğinde gösterilmesi ile elde edilir (Wilk&Gnanadesikan, 1968). Ancak Normal QQ grafiklerinin yorumlanması subjektif olabilmekte, eğitimli gözler bile güçlük yaşayabilmektedirler (Loy vd., 2016).

NO kantil tahmin edicisi, kitle kantilini tahmin etmek için bütün sıra istatistiklerinin ağırlıklı ortalamasını kullanan asimptotik olarak yansız ve tutarlı bir yöntemdir. Özellikle küçük örneklem genişliklerinde ve uç kantil değerlerinin tahmin edilmesinde quantile() fonksiyonunda kullanılan varsayılan tahmin ediciye göre etkin olduğu gösterilmiştir (Navruz&Özdemir, 2020). Bu çalışmada NO kantil tahmin edicisinin bootstrap kestirimleri ile tasarlanan ve yorumlaması Normal QQ grafiğine göre daha kolay olan qqNO grafiği ve bu amaçla geliştirilen R fonksiyonları tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler: NO kantil tahmin edicisi, QQ grafiği, qqNO grafiği