Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesi’ne Yönelik Yaklaşımlar


AYTEKİN E. A.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, pp.723-744, 2005 (Peer-Reviewed Journal)