THE APPROACH OF INFORMATION MANAGEMENT IN TURKEY'S NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES: AN EVALUATION FOR 2000 AND LATER


Ekici S., Yılmaz B.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.60, no.2, pp.505-533, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye'de
2000
yılı
ve
sonrasında
oluşturulan
ulusal
bilim-teknoloji
politikalarında
bilgi
yönetimine
yaklaşımı
ve
bakış
açısını
ortaya
koymak
amacıyla
gerçekleştirilen
bu
çalışmada,
bilgi
yönetimi
kavramının
çerçevesi
“bilgi
kaynakları,
bilgi
hizmetleri,
bilgi
sistemleri
ve
bilgi
altyapısı”
unsurlarını
içeren
bilgi
politikası
bağlamında
çizilmiş,
bilginin
elde
edilmesi,
bilimsel
ve
teknik
yöntemlerle
düzenlenmesi
ve
sunulması
anlamıyla
ele
alınmıştır.
Araştırma
kapsamında
belirlenen
amaca
ulaşabilmek
için
2000
ve
sonrası
dönemde
oluşturulmuş
116
adet
bilim-teknoloji
politika
belgesi
içerik
analizi
tekniğinden
yararlanılarak
incelenmiştir.
Elde
edilen
verilerin
değerlendirilmesi
sonucunda,
bilim-
teknoloji
politikalarının
sürekli
ve
istikrarlı
bir
biçimde
geliştirildiği
ancak
Türkiye'nin
eğitim,
insan
gücü
gibi
mevcut
altyapı
eksiklikleri
nedeniyle
tam
olarak
uygulanamadığı
görülmüştür.
Bilgi
yönetimi
ile
ilgili
hedeer
e-devlet
politikaları
kapsamında
oluşturulan
strateji
ve
eylem
planları
ile
uygulamaya
konulmuştur.
Ancak
bilgi
yönetimi
unsurları
ile
ilgili
politikaların
tek
tek
ve
farklı
bağlamlarda
ele
alındığı,
bilgi
sistemleri
ve
bilgi
altyapısı
unsurlarına
daha
çok
ağırlık
verildiği,
bilgi
yönetimi
unsurları
ile
ilgili
politikaların
tasarlanmasında
ve
uygulanmasında
bilgi
yöneticilerinin
yer
almadığı
tespit
edilmiştir.
Bilim-teknoloji
politikalarının
bilgi
yönetimi
ilke
ve
uygulamalarını
içerecek
biçimde
tasarlanması
konusunda
bilinç
ve
farkındalığın
oluşturulması
gerektiği
düşünülmektedir.
Böylece
bilim-teknoloji
politikalarının
organik
bir
parçası
olan
bilgi
yönetimi,
ilgili
politika
hedeeri
ile
birlikte
var
olacak,
gelişecek
ve
diğer
taraftan
bilim-teknoloji
politikalarının
hedeeri
bilgi
yönetimi
ile
desteklenecektir.Türkiye'de
2000
yılı
ve
sonrasında
oluşturulan
ulusal
bilim-teknoloji
politikalarında
bilgi
yönetimine
yaklaşımı
ve
bakış
açısını
ortaya
koymak
amacıyla
gerçekleştirilen
bu
çalışmada,
bilgi
yönetimi
kavramının
çerçevesi
“bilgi
kaynakları,
bilgi
hizmetleri,
bilgi
sistemleri
ve
bilgi
altyapısı”
unsurlarını
içeren
bilgi
politikası
bağlamında
çizilmiş,
bilginin
elde
edilmesi,
bilimsel
ve
teknik
yöntemlerle
düzenlenmesi
ve
sunulması
anlamıyla
ele
alınmıştır.
Araştırma
kapsamında
belirlenen
amaca
ulaşabilmek
için
2000
ve
sonrası
dönemde
oluşturulmuş
116
adet
bilim-teknoloji
politika
belgesi
içerik
analizi
tekniğinden
yararlanılarak
incelenmiştir.
Elde
edilen
verilerin
değerlendirilmesi
sonucunda,
bilim-
teknoloji
politikalarının
sürekli
ve
istikrarlı
bir
biçimde
geliştirildiği
ancak
Türkiye'nin
eğitim,
insan
gücü
gibi
mevcut
altyapı
eksiklikleri
nedeniyle
tam
olarak
uygulanamadığı
görülmüştür.
Bilgi
yönetimi
ile
ilgili
hedeer
e-devlet
politikaları
kapsamında
oluşturulan
strateji
ve
eylem
planları
ile
uygulamaya
konulmuştur.
Ancak
bilgi
yönetimi
unsurları
ile
ilgili
politikaların
tek
tek
ve
farklı
bağlamlarda
ele
alındığı,
bilgi
sistemleri
ve
bilgi
altyapısı
unsurlarına
daha
çok
ağırlık
verildiği,
bilgi
yönetimi
unsurları
ile
ilgili
politikaların
tasarlanmasında
ve
uygulanmasında
bilgi
yöneticilerinin
yer
almadığı
tespit
edilmiştir.
Bilim-teknoloji
politikalarının
bilgi
yönetimi
ilke
ve
uygulamalarını
içerecek
biçimde
tasarlanması
konusunda
bilinç
ve
farkındalığın
oluşturulması
gerektiği
düşünülmektedir.
Böylece
bilim-teknoloji
politikalarının
organik
bir
parçası
olan
bilgi
yönetimi,
ilgili
politika
hedeeri
ile
birlikte
var
olacak,
gelişecek
ve
diğer
taraftan
bilim-teknoloji
politikalarının
hedeeri
bilgi
yönetimi
ile
desteklenecektir.