Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere Göre Haritalanması


ERYILMAZ A., ÖZDEMİR Ö. F., YILDIRIM U., Eraslan F., Eryurt K., GARİP B., ...More

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes