KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ YÖNTEMİ İLE YENİ MÜHİMMAT TASARIMIYAPILMASI PROJESİ


Köksal G. (Executive)

Project Supported by Other Private Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: December 2016

Project Abstract

Savunma endüstrisinde Ürün kalitesinin yükseltilmesi amacıyla QFD kavramsal tasarımının geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Bu doğrultuda müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, ürün planlama ve geliştirme mekanizmasının temel bileşenlerinin ve ilişkilerinin tanımlanması için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiş ve uygulanmıştır.