TERZİ - Bulut Temelli Pratik Uygulama Üretim Sistemi


Özkan Yıldırım S., Armağan B. Ş.(Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: June 2019

Project Abstract

Proje kapsamında bir "Uygulama (Yazılım) Geliştirme/Üretme Platformu" geliştirilecektir. Elde edilecek ürün; bulut bilişim temelli ve servis odaklı

mimari yaklaşım ile dinamik, ölçeklenebilir, merkezi güvenlik özellikleri içeren, modüler ve kolay entegre edilebilir bir yapıda olacaktır. Kullanıcıya;

kod yazma gerektirmeyen, sürükle bırak ve özelleştir kullanım kolaylıkları ve hazır bileşenler ile hızlı uygulama geliştirme imkanları sunulacaktır. İş

akış yönetimi ve formların dinamik tasarlanabilir olması, parametrik yapılar, oturum ve yetki yönetimi, e-imza modülü, mobil imza modülü ve

elektronik yazışma platformu gibi hazır entegre edilebilir modüller sayesinde kuruluşların ihtiyaç duyabileceği bir çok uygulama, hızlı ve kolay bir

şekilde oluşturulabilecektir. Bu şekilde, bu ürün kullanılarak oluşturulabilecek uygulamalar için örnekler aşağıda verilmiştir:

- Süreç ve İş Yönetimi Yazılımı

- Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulaması

- Temel İK Yönetim Uygulaması

- Doküman Yönetim Uygulaması

- Envanter Yönetim Uygulaması

Proje sonunda elde edilecek ürün ile başta Kamu olmak üzere bir çok farklı sektörde küçük ve orta ölçekli yazılım projelerinin ihtiyacını

karşılayabilme, geliştirme, entegrasyon ve sürdürülebilirlik açısından başarım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir.