MİKROPLASTİK PARTİKÜLLERİN VE PLASTİK KATKISI OLAN BİSFENOL A ORGANİK BİLEŞİĞİNİN MERSİN KÖRFEZİ NDE DAĞILIM GÖSTEREN BAZI ZOOPLANKTON TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ


Kıdeyş A. E. (Executive) , Özhan K. , Karahan A. , Yılmaz M., Güven O.

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: December 2018