Production of Renewable Energy and Biobased Industrial Chemical Products from Organic Wastes


Demirer G. N. (Executive) , Bayramoğlu T. H. , Uludağ Demirer S.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2004 - 2007

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: January 2007