Ulaşım Politikalarının Geniş Ekonomik Etkileri: Kent Ölçeğinde Bir Uygulama


VOYVODA E. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: May 2019