Tatlısu Acinetobacter türlerinin antibiyotik maruziyeti altında sergiledikleri moleküler değişimlerin belirlenmesi


GÖZEN A. G. (Executive) , BEKLİOĞLU M. , İZGÜ K. F. , GÜRSEL M. , DOĞAN M. , ÖZCENGİZ G. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: December 2015