Tatlısu Acinetobacter türlerinin antibiyotik maruziyeti altında sergiledikleri moleküler değişimlerin belirlenmesi


GÖZEN A. G. (Executive), BEKLİOĞLU M., İZGÜ K. F., GÜRSEL M., DOĞAN M., ÖZCENGİZ G., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: December 2015