Üç-Aşamalı (Karanlık-Fermantasyon, Metanojenesis Ve Foto-Fermantasyon) Sistemlerde Organik Atıklardan Entegre Biyohidrojen Ve Metan Üretiminin Araştırılması


BAYRAMOĞLU T. H. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2012
  • End Date: April 2015