Olası CO2 Depolama Sahaları Olarak Jeotermal Sistemlerdeki Akışkan - Kayaç Etkileşimlerinin Jeokimyasal Modellemesi


GÜLEÇ N. T. (Executive)

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: February 2021