Eymir Gölü arazisinde trafo yağı kaynaklı PCB kirliliğinin belirlenmesi modellenmesi ve PCB li trafo yağlarının bertarafının incelenmesi


İmamoğlu İ. (Executive) , Sanin F. D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2009
  • End Date: December 2011

Project Abstract

Proje Kapsamında Yapılan Çalısmalar


1. Temmuz 2009’da Eymir Gölü’nden alınan sedimanların bilesik bazında PCB analizleri tamamlanmıs ve kimyasal kütle dengesi modellemesi çalısmaları

tamamlanmıstır. Bu kapsamda, proje önerisinde çevresel numune analizi ve modellemesi kısmı ile ilgili planlanan çalısmaların tamamı yapılmıs ve bir önceki

Gelisme Raporu Bölüm 4 içerisinde açıklanmıstı. Tüm bu çalısma sonuçları, Ek-1’de degerlendirmede olan makalemiz formatında da verilmistir.

2. Önceki proje döneminde, 6 setten olusan 148 adet ATA reaktörü ve bunların analizi için gerekli sarf malzemeler temin edilmistir. ATA deneylerinde, degisik PCB

konsantrasyonlarının metanojen bakteriler üzerindeki toksik etkilerini, reaktörlerde üretilen toplam metan gazı miktarından yola çıkarak arastırılması için planlanmıstır.

Ayrıca, anaerobik çürütücü (digester) performansını izlemek içinde çesitli parametrelerin ölçümü de yapılmıstır. Daha önceki sette mikroorganizmaların

ortamda trafo yagı olmadan degisik PCB konsantrasyonlarına nasıl tepki verecegine bakılmak istendiginden, önceki reaktörlere trafo yagı eklenmemisti. Bu fazda, Tablo

3.2’deki çalısma kosulları kullanılarak PCB-118’in parçalanması sırasındaki optimum trafo yagı miktarı ve anaerobik bakteri kültürünün tolere edebilecegi maksimum PCB-

118 konsantrasyonunun degerlendirilmesi yapılmaya çalısılmıstır. ATA reaktörlerinin karekteristikleri, kompozisyonları ve sonuçları ile ilgili bilgi bir önceki Gelisme

Raporu Bölüm 3 ve 4 içerisinde detaylı olarak verilmisti. Tüm bu çalısma sonuçları, Ek-2’de degerlendirmede olan makalemiz formatında da verilmistir.

3. Büyük hacimli kesikli reaktörlerin kurulması, isletilmesi, kinetik parametrelerin ve diger verilerin elde edilmesi çalısmaları tamamlanmıstır. Tüm bu çalısma sonuçları,

Ek-3’de gönderilmek üzere hazırlanmıs olan makale formatında da verilmistir.