Dentin Rejenerasyonuna Yönelik Bor ile Modifiye Edilmiş Nanobiyocam İçeren Taşıyıcılar Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu


TEZCANER A. (Executive), KESKİN D.

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: June 2017