Pontitler in Sakarya Kuşağı ve Arap Plakası Üzerindeki Geç Santoniyen Kampaniyen Yaşlı Pelajik İstiflerde Küresel Okyanussal Anoksik 3 Olayı OAE3 Kaydının Sedimantolojik Jeokimyasal ve Paleontolojik Yöntemlerle İncelemesi


YILMAZ İ. Ö. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: January 2015