İhtiyaca Dayalı, Kapsayıcı ve Travmaya Duyarlı Okul Dayanıklılık Modelinin Geliştirilmesi: Depremler Karşısında Okulların Güçlendirilmesi


ERDUR BAKER Ö. (Executive), SERİM YILDIZ B., ÜNLÜ KAYNAKÇI F. Z. , KOÇTÜRK N., DELİALİOĞLU Ö.

TUBITAK Project, 2021 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: December 2024