Pichia pastoris ile Rekombinant Hormone Üretimi için Strateji Geliştirilmesi


ÇALIK P. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: December 2014