Trakya ve Batı Anadolu Miyosen-Kuaterner alkalen volkanik kayalarında üst manto-kaynaklı asal gaz (He, Ne ve Ar) izotop değişimlerinin incelenmesi


Güleç N. T., Mutlu H.(Executive), Aldanmaz E.

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: May 2015