MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DIGITAL INNOVATION CENTER


Gökler M. I. (Executive), Akar G., Yaman U., Köksal G., Eren P. E., Ertekin Bolelli Ş., et al.

AB IPA Project, 2021 - 2024

  • Project Type: AB IPA Project
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: December 2024

Project Abstract

Proje kapsamında dijital dönüşüm alanında ODTÜ yerleşkesinde çözüm odaklı bir mükemmeliyet merkezi kurulacaktır. Kurulacak Merkezin temel odak noktası, başta otomotiv ve makine sektörü olmak üzere sanayide dijital dönüşüm konularında AR-GE projeleri geliştirerek çözümler üretmek ve ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmektir. Ayrıca, kuruşların dijital dönüşüm süreçlerinde eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacaktır. Özgün AR-GE çalışmaları yapılarak Akıllı Ürünler, uçtan uca değer zincirinde yer alan Akıllı Süreçler ve Akıllı Üretim Sistemleri geliştirilecektir.
Projede Dijital Dönüşümün ana unsurları olan Büyük Veri, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Artırılmış Gerçeklik, Yatay-Dikey Entegrasyon, Üretim alanında kullanılacak akıllı robotlar, AGV'ler, Kuruluş İçi İletişim ve Siber Güvenlik, Eklemeli Üretim, Simülasyon ile Dijital Dönüşümde Endüstri Mühendisliği ve Yönetim uygulamaları da yer alacaktır. 
Merkezde Akıllı ve Esnek Üretim Sistemleri Laboratuvarı, Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiği Laboratuvarı ve Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı  yer alacaktır.