Mikroyapıların Mekanik Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi


ÖZERİNÇ S. (Executive), TURAN E., NİGAR B., Pınar A. Ç. , ERGÜL K., TEMEL S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2017
  • End Date: December 2017