Çokdeğişkenli Özilinti Veriler ile İstatistiksel Proses Kontrol


Köksal G. (Executive), Aytaçoğlu B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2001 - 2002

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2001
  • End Date: May 2002

Project Abstract

Çokdeğişkenli özilintili veriler için geliştirilen istatistiksel proses kontrol şemalarının kurulum aşamasında kullanılan örneklem büyüklüklerinin birinci ve ikinci tip hatalara olan etkisi araştırılmıştır.