İSATİNLERDEN TÜRETİLMİŞ N-ALKOKSİ KARBONİL KETİMİNLERİN 1,3- DİKARBONİL BİLEŞİKLERİNE ENANTİOSEÇİCİ KATILMALARI


TANYELİ C. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2017
  • End Date: December 2017