Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MEKANSAL PLANLARDA ESAS ALINACAK SAKINIM ÖNLEMLERİ VE RİSK AZALTIM KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İŞİ


Huvaj Sarıhan N., Kentel Erdoğan E., Askan Gündoğan A., Şenol Balaban M., Balaban O. (Executive)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2020 - 2021

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: December 2021

Project Abstract

MEKÂNSAL PLANLARDA ESAS ALINACAK SAKINIM ÖNLEMLERİ VE RİSK AZALTIM KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İŞİ