Marmara Denizi Bütünlesik Modelleme Sistemi (MARMOD) Faz II


Salihoğlu B. (Executive) , Tuğrul S. , Uysal Z. , Fach Salihoğlu B. A. , Yücel M. , Özhan K. , et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: May 2022

Project Abstract

Marmara Denizi’nde karasal baskılardan dolayı doğal ekolojik özellikleri değişen deniz ekosisteminin iyileşmesini, yeniden daha derin sularda daha oksijenli bir ortam gelişmesini sağlayabilecek ve sürdürülebilir, ilgili iyi kalite deniz hedeflerine ve belirlenen referans durum değerlerine kademeli ulaşmayı sağlayabilecek, İyi Çevresel Durum (İÇD) çalışmalarına altlık oluşturabilecek, basen ölçekli Çevresel Yönetim Planı’na acil ihtiyaç vardır. Bu da ancak Marmara’ya özgü bir ekosistem temelli Marmara Bütünleşik Model Sistemi’nin oluşturulması ve güvenilir, sistematik gözlemlerle model simülasyon sonuçlarının doğrulanması ve değişen ekolojik özellikleri doğru simüle edebilen modellerin kullanımı ile mümkündür. Ancak, bilimsel bazlı yönetim planının da sürekliliği sağlanmış, yenilenebilir ve uygulanabilir olabilmesi gerekmektedir. Marmara’ya özgü bir ulusal model (MARMOD) geliştirilmesi kadar, bunun da devamlılığını sağlamak Marmara Denizi yönetimi için gereklidir.

Projenin 2021-2022 yılları arasında gerçekleşecek faaliyetleri kapsamında MARMOD Projesi: FAZ II’de ekosistem yaklaşımlı üç boyutlu Marmara Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) geliştirilecektir. Okyanus sistemlerinde ve Karadeniz’de uygulanabilirliği doğrulanmış ekosistem temelli model, iki tabakalı Marmara Denizi ekosistemine adapte edilecek ve geliştirilecektir.