MikroRNA-Transkripsiyon Faktörü Düzenleyici Ağlarının Gen İfade Verisinden Olasılıksal Tema Modelleri Kullanılarak Tanımlanması


ACAR A. C. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: July 2019