Orta Toroslar (Seydişehir Beyşehir ve Konya civarları) ve Batı Pontitler (Bilecik Vezirhan Gölpazarı ve civarları) de üst Jura - alt Kretase sığ platform karbonat istiflerinde bulunan farklı renklerdeki denizel mikrobiyal karbonatların (stromatolitler trombolitler vd.) oluşumlarını denetleyen küresel/lokal faktörlerin ve potansiyel rezervuar özelliklerinin ortaya konması


YILMAZ İ. Ö. (Executive), TASLI K., MULAYIM O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: Continues