Doğu Anadolu Yüksek Platosundaki Olası Pliyosen Yaşlı Plato ve Yerel Bazaltik Volkanizmanın Jeokimyasal ve Petrolojik Evrimi Litosferik ve veya Astenosferik Mantonun Etkileri ve Mağma Odası Evrim Süreçleri Fc Afc Mağma Karışımı


Güleç N. T., Oyan V.(Executive), Özdemir Y., Keskin M.

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: August 2017