INNOVATIVE SYSTEMS FOR EARTH QUAKE RESISTANT MASONRY ENCLOSURES IN RC BUILD INGS


Binici B. , Yakut A. (Executive)

Chamber / Union / Professional Association, 2014 - 2017

  • Project Type: Chamber / Union / Professional Association
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: October 2017

Project Abstract

Tuğla üreticileri Derneği için Deprem Esnasında Dolgu Duvar Hasarını asgariye indirecek bir sistem geliştirilmiş ve test edilmiştir.