Orta Toroslar ve Orta Batı Pontitler Üst Paleozoyik (Devoniyen) Siyah Şeyllerinin Sedimantolojisi, Sedimanter Jeokimyası (Element ve duraylı izotop) ve Küresel Okyanusal Olaylar İle İlişkisi


YILMAZ İ. Ö. (Executive), AVŞAR U., AHMED A. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2022
  • End Date: May 2023