Türkiye Ekonomisi için Makroekonomik bir Karar Alma Modeli Çalışması


Voyvoda E. , Yeldan A. E. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2005
  • End Date: May 2007