Alt Kretase (Aptiyen-Albiyen) ve üst Kretase (SenomaniyenTuroniyen) sedimenter istiflerindeki (KB, GB Türkiye) global anoksik ve oksik olaylarının sedimentolojik, mikropaleontolojik ve jeokimyasal kayıtları.


Altıner S., Yılmaz İ. Ö. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: January 2008