Açık İşletmelerdeki Maden Kamyonları için Bir Eko-Sürüş Modeli Geliştirilmesi


GÖLBAŞI O. (Executive), SARIGÜL M., TOKAÇ B., ŞAHİNER Ş. F. , ŞENSES S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: May 2022