Pontitler in Sakarya Kuşağı ve Arap Plakası Üzerindeki Geç nSantoniyen Kampaniyen Yaşlı Pelajik İstiflerde Küresel Okyanussal Anoksik 3 Olayı Oae3 Kaydının Sedimantolojik Jeokimyasal ve Paleontoloji


Altıner S., Yılmaz İ. Ö. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: March 2015