Kurşun ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Yüksek Derişimlerine alıştırılmış Çevresel Bakterilerde Maruziyet Altındaki Fizyolojik Uyumlamanın Moleküler Kökenleri


GÖZEN A. G. (Executive), BEKLİOĞLU M., KEPENEK E. Ş., İZGÜ K. F., GÜNDÜZ U., GÜRSEL M., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: December 2016