Kurşun ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Yüksek Derişimlerine alıştırılmış Çevresel Bakterilerde Maruziyet Altındaki Fizyolojik Uyumlamanın Moleküler Kökenleri


GÖZEN A. G. (Executive) , BEKLİOĞLU M. , KEPENEK E. Ş. , İZGÜ K. F. , GÜNDÜZ U. , GÜRSEL M. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: December 2016