Kuzey Anadolu Fay Hattının Batı ve Orta Kesiminde Yeralan Jeotermal Alanların Jeokimyasal Değerlendir


Güleç N. T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 1999 - 2002

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 1999
  • End Date: March 2002