Hasançelebi Hekimhan Malatya Bölgeleri Demiroksit yataklarının demir oksit bakır altın DOBA yatakları açısından incelenmesi ve bakır altın potansiyellerinin araştırılması


Güleç N. T., Kuşcu İ.(Executive), Yılmazer E., Kuşcu G., Kaymakcı N.

TUBITAK Project, 2003 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2003
  • End Date: May 2006