Parkinson Hastalığı'nın Tedavisine Yönelik LRRK2 Proteinine Karşı Aptamerlerin Geliştirilmesi


İLGÜ M., GÖZEN A. G. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: March 2022